man-person-hands-coffeeNågot av det allra svåraste för frilansare är att hitta rätt klienter. Det kan ta lång tid att leta reda på rätt företag eller personer vars projekt passar samman med frilansarens expertis. Det kan gå åt många timmar att leta efter olika annonser, ansöka och dessutom förhandla betalningen. Appar för frilansare gör det lättare, inte bara att hitta klienter, men med att integrera SEO, hålla deadlines och samla sitt arbete genom en enda app. När appen dessutom är användarvänlig då ökas effektiviteten och produktiviteten maximalt för frilansaren.

För frilansande skribenter

För frilansande skribenter finns det appar som kan hjälpa dem att effektivisera sitt arbete. En sådan app är Word app för frilansskribenter som är utformad på ett användarvänligt och effektivt sätt. Skribenten loggar in på sitt konto och öppnar en sida där alla skrivuppdrag är listade i en spalt. Där finns det en tydlig överblick över uppdragets längd, betalningssumma, ämne och nyckelord. När skribenten öppnar uppdraget finns det ett integrerat SEO-stöd, ordräknare med minimiantal förprogrammerat och nyckelord som lätt integreras. Det går även att se grafer för hur mycket produktiviteten har gått upp samt hur många uppgifter som har klarats av under en viss tidsperiod. Det är en nytänkande och innovativ app som revolutionerar sättet frilansskribenter arbetar.

 
 
 
 
sportpress